Sist oppdatert: 12.04.2021

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier.

Disse hovedveiene binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

 

Ved forespørsler om intervju eller uttalelser ber vi om at intervjuguide/spørsmål sendes inn sammen med forespørsel. 


Pressekontakter for prosjektet


Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
tlf. 909 68 541
christian.altmann@nyeveier.no

Thomas Kaaløy Jensen
Prosjektleder Ytre ringvei
tlf. 900 66 525
thomas.kaaloy.jensen@nyeveier.no

Asbjørn Heieraas
Ass. direktør / Leder plan og prosjektutvikling
tlf. 975 63 620
asbjorn.heieraas@nyeveier.no

Offentlig postjournal

 

Nye Veier er underlagt Offentleglovas bestemmelser om dokumentoffentlighet. I Nye Veier sin nettbaserte offentlig journal kan interesserte søke i journal-opplysninger om brev og dokumenter som er sendt til eller fra virksomheten.

 

Kopi av dokumentene det ønskes innsyn i bestilles direkte fra den enkelte journalpost. Om det ønskes innsyn i flere saker samtidig, må det skrives dokumentreferanse på alle dokumenter. Deretter blir bestillingen behandlet som et innsynskrav med kortest mulig svarfrist. Den enkelte dagjournal er tilgjengelig i seks måneder etter publisering, deretter blir den fjernet fra Nye Veier sin nettside.


Ta kontakt med arkiv dersom du ønsker innsyn i journal-opplysninger som går lenger tilbake i tid.

Siste nytt

God sommer!

Publisert: 05.07.2022

Viktig vedtak muliggjør utbygging

Publisert: 04.02.2022

Kjerneboring under Otra

Publisert: 25.01.2022

Veien videre for Ytre ringvei

Publisert: 21.12.2021

Varsel om grunnundersøkelser

Publisert: 21.10.2021

God sommer!

Publisert: 06.07.2021

Takk for deres innspill!

Publisert: 04.06.2021

Informasjonsfilm om Ytre ringvei

Publisert: 19.05.2021

Oppsummering fra dialogmøte i Vige

Publisert: 12.05.2021

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020