Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 18. mai

Sist oppdatert: 26.02.2024

I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser fra flåte på Otra kan det oppstå redusert fremkommelighet for båttrafikken. 


Illustrasjon viser området hvor det vil være redusert fremkommelighet med båt. Dette gjelder strekningen på Otra mellom Sørlandet sykehus og boligområdet på Eg. 

I forbindelse med planlegging av E39 Ytre ringvei skal det gjennomføres supplerende grunnundersøkelser fra flåte i Otra ved Eg. Arbeidet starter 18. mai og vil pågå i to til tre uker. I denne perioden vil fremkommeligheten med båt på elven ved dette området være noe redusert. Det gjelder spesielt strekningen på Otra mellom Sørlandet sykehus og boligområdet på Eg. 

 

Grunnundersøkelsene vil gjennomføres fra en flåte som forankres med vaiere på tvers av Otra. For å slippe forbi båttrafikk vil vaierne senkes med lodd, slik at de blir liggende på bunnen. Passasjen vil bli markert med to bøyer. Passasjen vil være ca 3 meter bred. Det forventes ikke at det vil påvirke båttrafikken i stor grad, men båtførere bør beregne noe ekstra tid ved passering. 

 

Kontaktperson:


Johan Nordenson
johan.nordenson@norconsult.com
Tlf: 48150530