Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 9. august

Sist oppdatert: 26.02.2024

I forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei vil det gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser i Otra ved Eg. Arbeidet starter mandag 9. august og vil pågå i to til tre uker. I denne perioden vil fremkommeligheten med båt på elven ved dette området være noe redusert.


Illustrasjonen viser området hvor det vil være redusert fremkommelighet med båt. Dette gjelder strekningen på Otra mellom Sørlandet sykehus og boligområdet på Eg. 

I februar og mai ble det gjennomført grunnundersøkelser i Otra der ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Det er imidlertid behov for ytterligere undersøkelser som startes i uke 32.

 

Målet med grunnboringene er påvisning av dybde til fjell og type løsmasser for å undersøke muligheten til å legge ny vei i tunnel under Otra. 

 

Arbeidet vil foregå fra flåte på vannoverflaten. Flåten har utstyr som raskt suger opp oljesøl om det skulle oppstå en lekkasje, det er lenser rundt flåten og det er daglig kontroll av riggen og slanger. Flåten forankres på hver side av elven med vaiere. For å kunne slippe forbi båttrafikk vil vaierne senkes med lodd, slik at de blir liggende på bunnen. Passasjen vil bli markert med to bøyer. 

 

Kontaktperson:


Johan Nordenson
johan.nordenson@norconsult.com
Tlf: 48150530

Borerigg på flåte på Otra. Foto: Norconsult AS