Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.


Borerigg ute på Otra i februar 2021. Foto: Norconsult AS

Hovedhensikten med grunnundersøkelsene har vært å få kunnskap om tykkelsen på eventuelle løsmasser og hvor bergoverflaten under bakkenivå ligger. I første runde er det utført undersøkelser innenfor et svært stort område, for å innhente tilstrekkelig informasjon slik at vi kan finne den beste tunneltraseen for Ytre ringvei.

 

Resultatene fra grunnundersøkelsene i Otra viser at det er tilstrekkelig med bergoverdekning for å føre Ytre ringvei i tunnel under elva. For de andre områdene bekrefter resultatene at bergoverdekningen er tilstrekkelig også her.

 

Før påske starter arbeidene med seismikk (geofysiske) undersøkelser både på land og i Otra for å supplere grunnboringene. Disse undersøkelsene utføres som et supplement til grunnboringene for å skaffe informasjon om kvaliteten på bergartene og å kartlegge svakhetssoner.

 

Grunneiere som vil bli berørt av planlagte undersøkelser er eller vil bli varslet før undersøkelsene starter.