Informasjonsfilm om Ytre ringvei

Sist oppdatert: 26.02.2024

19. april ble det varslet planoppstart og planprogrammet for planen ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. I den forbindelse har Nye Veier produsert en informasjonsfilm om planarbeidet knyttet til Ytre ringvei.


Filmen tar for seg hensikten bak planarbeidet, hvordan planprosessen foregår og hvordan strekningen foreløpig er skissert. Nye veier er fremdeles svært tidlig i planprosessen, men ønsker å holde interesserte informert og oppdatert om hva som skjer i prosjektet.

 

Vi håper at filmen kan tilgjengeliggjøre og tydeliggjøre informasjon i prosjektet som er interessant for både innbyggere og politikere i Kristiansand.

 

Ønsker å nå ut til barn og unge

 

Nye Veier har i tillegg klippet en versjon av filmen tilpasset barn og unge. Vi håper at filmen kan brukes som utgangspunkt for diskusjon blant unge i Kristiansand og som grunnlag for å sende inn innspill til planprogrammet.

 

Begge filmene er lagt ut på Nye Veiers Youtube-kanal og kan sees her:

 

Link til informasjonsfilm

Link til informasjonsfilm barn og unge

 

Høringsfristen for innspill til planprogram og planoppstart er 31. mai

Vi har laget en film tilrettelagt for barn og unge med tanke på språk og kompleksitet. Ved å gjøre dette håper vi å tilgjengeliggjøre informasjon om prosjektet til alle Kristiansands innbyggere - uansett alder.