Nye Veier informerte om planforslaget som er på høring

Sist oppdatert: 26.02.2024

Nye Veier gjennomførte 31. januar et åpent informasjonsmøte i Bystyresalen i Kristiansand i anledning høring av forslag til detaljregulering for ny E18 Ytre ringvei mellom Vige og Grauthelleren.


Hensikten med møtet var å informere innbyggere og øvrige interessenter om planforslaget som ligger ute på høring i perioden 6. januar – 17. februar 2024. Under møtet var det også anledning til å stille spørsmål til Nye Veier og planleggerne i prosjektet.

 

Se presentasjonen vi gikk gjennom på møtet.

 

Frist for innsending av merknader

 

I forbindelse med forslaget som ligger ute på høring og til offentlig ettersyn, har Nye Veier deltatt i en rekke møter med blant annet Statsforvalter, fylkeskommunen og berørte velforeninger for å presentere planforslaget.

 

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill til detaljreguleringen for E18 Ytre ringvei om å fremme disse. Innspill til planforslaget må sendes skriftlig til Kristiansand kommune innen høringsfristen 17. februar 2024.

Videre fremdrift

 

Alle innspill som kommer inn i høringsperioden oppsummeres, vurderes og behandles i et eget merknadsdokument. Hvert innspill besvares enkeltvis i merknadsdokumentet. Her vil det komme fram om, og eventuelt hvordan innspillet er ivaretatt. Dette dokumentet blir publisert og lagt ved planforslaget som skal til administrativ og politisk behandling.