Har du innspill eller spørsmål?

Sist oppdatert: 06.09.2023

Hvis du har innspill til planarbeidet eller generelle spørsmål om planarbeidet kan du sende inn dette til:

 

nyeveier@ytreringvei.no

 

 

Du vil få et automatisk svar med bekreftelse på at henvendelsen er mottatt. Vi vil behandle henvendelsen og komme tilbake med et svar.  

 

Merk at innsendte innspill under høring/ offentlig ettersyn vil bli offentliggjort på kommunens hjemmesider med navn på innsender.

 

Har du behov for å komme direkte i kontakt med oss, kan du ta kontakt med Sara Sabelstrøm Øen eller Thomas Kaaløy Jensen.

Ved spørsmål knyttet til plan


Sara Sabelstrøm Øen
Rådgiver plan
tlf. 930 35 966

Thomas Kaaløy Jensen
Planprosessleder
tlf. 900 66 525

Gjelder henvendelsen grunnerverv:

Terje Bjorheim, tlf. 941 22 860