Har du energi- eller drikkevannsbrønn i nærheten av planlagt trasé for E18 Ytre ringvei?

Sist oppdatert: 05.07.2022

Mange husstander og bedrifter har etablert grunnbrønner som strekker seg langt ned i bakken. Grunnbrønnene kan komme i konflikt med Ytre ringvei. Har du en energi- eller drikkevannsbrønn i nærheten av tunneltraséen som ikke er registrert, ønsker vi å høre fra deg.


Kartet viser området som er innenfor 300 meters avstand til tunneltraséen.

Etablerte brønner som ligger innenfor en sone på 50 meter på hver side av tunnelen, kan bli påvirket av utbyggingen. Brønnene kan enten bli skadet ved at brønnhullet kappes eller fylles med injeksjonsmasse, eller indirekte påvirket ved at vann i brønnen dreneres ut. Alle energi- og drikkevannsbrønner skal være registrert i et nasjonalt register, noe som vanligvis gjøres av de som utfører brønnboringen. Av ulike årsaker kan det likevel være at grunnbrønnen ikke er registret, blant annet dersom den er gammel. For å unngå unødige skader ønsker vi å få best mulig oversikt over eksisterende grunnbrønner i nærheten av traséen. Vi ønsker å få oversikt over alle brønner innenfor en sone på 300 meter fra tunneltraséen (se kart eller Innbyggerdialog for nærmere detaljer).

 

Du kan selv sjekke om grunnbrønnen din er registrert ved å gå inn på https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/. Dersom grunnbrønnen din allerede er registrert trenger du ikke å foreta deg noe. Dersom den ikke er registrert og ligger mindre enn 300 meter fra traséen, vil vi at du tar kontakt med oss og opplyser om hva slags type brønn det er, dybde på brønnen, alder og hvilken eiendom den befinner seg på. Om du vet om brønnen er boret vertikalt eller på skrå vil vi gjerne også vite, samt retning dersom den går på skrå. Dersom du tidligere har informert oss om brønn på din eiendom, trenger du ikke gi oss beskjed på nytt. 

 

Gi oss opplysninger per e-post, telefon eller innbyggerdialogen:
Innbyggerdialog
E-post: nyeveier@ytreringvei.no
Tlf: 930 35 966

 

Dersom brønnen ikke er registrert i databasen og er relativt ny kan det være lurt å ta kontakt med firmaet som utførte boringen. Dersom du ikke vet hvem som utførte arbeidet kan du selv etterregistrere brønnen på NGU sin nettside. Vi kan ikke etterregistrere brønnen for deg, selv om du gir oss opplysninger om den.  

 

Grunnbrønner som blir direkte berørt eller skadet som følge av utbyggingen av Ytre ringvei vil i utgangspunktet bli erstattet. Erstatningen vil innebære etablering av ny brønn om mulig, eventuelt økonomisk kompensasjon dersom det ikke er mulig.