Viktig vedtak muliggjør utbygging

Sist oppdatert: 26.02.2024

Ny viktig milepæl nådd med vedtak om ny bompengeordning for E39 Ytre ring i Kristiansand. Finansieringen den nye ordningen vil gi, er en viktig forutsetning for at Nye Veier kan gjennomføre prosjektet.


Onsdag 16. februar 2022 vedtok bystyret i Kristiansand en ny bompengeordning som skal være med å finansiere utbyggingen av E39 Ytre ringvei.

 

Det har vært viktig for Nye Veier at det skal sikres tilstrekkelig brukerfinansiering, med så lite samfunnsøkonomisk tap som mulig.

 

Takstene på E39 Ytre ringvei skal være noe lavere en takstene gjennom byen for å stimulere at gjennomfartstrafikk og tungtransport skal velge Ytre ringvei og ikke kjøre gjennom Kristiansand sentrum.

 

Det vil være innkreving av automatiske bomstasjoner i begge retninger, med takst på 24 kr for personbil og 50 kr for tungtransport. Det vil være brikkerabatt på 20% for personbiler.

 

Du kan se vedtaket og saksdokumenter på Kristiansand kommune sine nettsider. Saken er merket 28/22.