Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.


Illustrasjon som viser prinsipp for refraksjonsseismiske undersøkelser

Mesteparten av Ytre ringvei vil ligge i fjelltunnel. Blant annet vil tunnelen krysse under Otra. I den forbindelse utføres det nå supplerende grunnundersøkelser i dette området for å kartlegge dybden til fjell, slik at vi med større sikkerhet vet hvor mye bergoverdekning tunnelen får.

 

I disse undersøkelsene fyres det av bittesmå ladninger som sender ut lydbølger som fanges opp av geofoner plassert ut på bakken langs et profil. På den måten kartlegger vi dybde til fjell over en lengre sammenhengende strekning. Disse undersøkelsene supplerer boringene som er utført, og er et viktig supplement til vurderingene som våre geologer utfører for å kartlegge dybden til fjell.

Grunnen ved Otra består av bløte masser. Mennesker er generelt følsomme for vibrasjoner og vil kjenne vibrasjonene godt, selv om de er langt under tillatte grenseverdier. Vibrasjonene fra refraksjonsseismikken er ikke store nok til å kunne utløse skred.

 

Arbeidene med grunnboringene tar nå en pause til over påske og vil fortsette ved Otra fra 6. april. Blant annet vil en da utføre refraksjonsseismikk på østsiden av Otra. Når de er ferdige ved Otra vil det utføres tilsvarende undersøkelser i Vige og deretter i Dalane. Alle grunneiere som er direkte berørt av grunnundersøkelsene skal være varslet.

Siste nytt

Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.

Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Publisert: 04.12.2020

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 - februar 2021.

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.