Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.


Illustrasjon med planavgrensning. Store deler av strekningen vil ligge i tunnel. De røde sonene i kartet viser områder der det vil kunne skje tiltak over bakken.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere ny firefelts motorvei for E39 med tilhørende anlegg mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand. Planområdet omfatter ca. 10 kilometer ny E39. Ytre ringvei skal bidra til at transportkorridoren blir mer effektiv og mindre sårbar, og den nye veien skal avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand.

 

Planprogram og andre relevante plandokumenter

 

 

Gi ditt innspill

 

Synspunkter, innspill eller informasjon til planarbeidet og/eller til planprogrammet kan sendes skriftlig innen mandag 31. mai 2021 via følgende kanaler:

 

• Innbyggerdialog

nyeveier@ytreringvei.no

• Norconsult v/ Sara Øen, Postboks 626, 1303 Sandvika

Medvirkning og møter

 

Nye Veier inviterer til Åpent folkemøte torsdag 20. mai og Åpen kontordag tirsdag 25. mai. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og snakke med de som jobber med prosjektet. Dette gjennomføres digitalt.

 

I tillegg vil det arrangeres egne Dialogmøter for berørte i områdene Vige, Dalane og ved Grauthelleren i uke 19 og 20.

Siste nytt

Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.

Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Publisert: 04.12.2020

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 - februar 2021.

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.