God sommer!

Sist oppdatert: 26.02.2024

Ferien har allerede startet for mange, og arbeidet med Ytre ringvei tar en liten pause før det fortsetter for fullt i august. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, samt planlagt fremdrift etter sommeren.


I en pressemelding mandag 30. mai 2022 varslet Nye Veier at konkurransen for Ytre ringvei utsettes inntil videre og at prosjektet ikke vil sendes ut i markedet i år som tidligere annonsert. Arbeidet med reguleringsplanen påvirkes ikke av dette og vil fortsette. Det arbeides for fullt for å fremme et reguleringsplanforslag høsten 2022, slik at reguleringsplanen kan vedtas av Kristiansand kommune rundt årsskifte 2022/2023.

 

I løpet av vinteren og våren har det vært varslet utvidelse av planområdet ved 3 steder; Bjørndalen, Øygardsvannene og Lille Kjelåstjønn ved Mjåvann industriområde. Ved Bjørndalen er det påvist utfordrende grunnforhold, og man har derfor besluttet å flytte tunneltraseen noe lenger nord slik at man unngår dette.

Utvidelsene ved Mjåvann industriområde skyldes at Nye Veier ønsker å vurdere om disse områdene kan være egnet til å håndtere overskuddsmasser og fungere som alternativ til deponering ved Glitre/Storheia. Nye Veier vil vektlegge at masseoverskuddet fra prosjektet skal benyttes til samfunnsnyttige formål. Områdenes egnethet for massehåndtering vil vurderes opp mot bærekraft, herunder blant annet transportavstander og gjenbruksmuligheter.

 

God sommer!