Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 


Vige sett fra sykkelekspressveien. Foto: Norconsult AS

Da vil også forslag til planprogram sendes ut på høring. Hensikten med planprogrammet er å informere om planarbeidet, avklare premisser og identifisere utredningsbehov knyttet til planen.

 

 

Planprogrammet sendes på høring til berørte grunneiere, myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn med frist for uttale i 6 uker.

Prosjektteamet på befaring i Vige februar 2021. Foto: Norconsult AS