E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.


Illustrasjonsfoto fra Vige, kilde: Nye Veier

På ytreringvei.no vil du finne informasjon om veiprosjektet, fremdrift og nyheter. Her vil du også få mulighet til å melde deg på nyhetsvarsel. Nettsiden vil oppdateres jevnlig og følger utviklingen i prosjektet.

 

Nye Veier utarbeider nå detaljregulering for E39 Ytre ringvei mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Kommunedelplan for tiltaket ble vedtatt i 2016, og disse dokumentene kan man finne på Kristiansand kommunes nettsider. Detaljreguleringen skal i hovedsak følge den vedtatte kommunedelplanløsningen med kryss i Vige, kryss med riksvei 9 ved Dalane, tunnel under Kjerrane og kryss ved Grauthelleren. Mellom kryssområdene blir E39 Ytre ringvei lagt i tunnel.

 

«Det er nå i reguleringsfasen at vi tar endelig stilling til plassering av veien og kryssene. Vi optimaliserer ut ifra de ulike løsninger fra kommunedelplanen, og detaljerer disse videre», sier Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier.

 

I arbeidet med detaljreguleringen vil Nye Veier se på kostnadsbesparende tiltak, noe som i hovedsak går ut på å bygge kortere veilinje mellom Vige og Grauthelleren. Man ser også på muligheten for å bygge tunnel under Otra i stedet for bru, som var den opprinnelige løsningen i kommunedelplanen.    

 

Nye Veier planlegger formelt varsel om planoppstart samtidig med at planprogrammet sendes ut på høring rundt påske 2021.

Ønsker dialog

Nye Veier er opptatt av medvirkning og ønsker en åpen og transparent planprosess.

 

«Vi ønsker tett og god dialog med alle som har en interesse i prosjektet. Dette er viktig for å finne frem til de beste løsningene, ikke minst for å etablere et konstruktivt samarbeid med kommuneadministrasjonen og det politiske miljøet i Kristiansand. Det samme gjelder dialog med grunneiere og andre som blir berørt av tiltaket», sier Heieraas.

 

Satser digitalt

I forbindelse med planarbeidet legges det opp til digitale allmøter, dialogmøter og andre møteplasser for medvirkning og informasjonsdeling. Prosjektet satser målrettet på digitale løsninger, slik at det skal være lettest mulig for publikum å innhente og dele informasjon som er relevant for planprosessen. Det vil etableres en digital medvirkningsportal som blir en del av prosjektets nettside ytreringvei.no. Dette vil bli den viktigste informasjonskanalen om prosjektet, og den viktigste kanalen for å komme med innspill i de formelle høringsperiodene.

 

Planen klar i første kvartal 2022

Det skal utarbeides en komplett reguleringsplan. I tillegg inngår nødvendig supplerende undersøkelser og vurderinger samt utførelse av grunnundersøkelser. Målet er å ha en politisk vedtatt reguleringsplan i første kvartal 2022.

 

E39 Ytre ringvei er i dag ikke prioritert for utbygging. Nye veier har ambisjoner om å utarbeide en plan med forbedret samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som igjen kan bidra til at prosjektet kan bli prioritert for utbygging.