Kjerneboring under Otra

Sist oppdatert: 26.02.2024

I forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei vil det gjennomføres kjerneboring under Otra ved Sødal. Arbeidet starter tirsdag 25. januar og vil pågå i tre til fire uker.


Riggen vil bore på skrått ned til tunnelnivå.

Målet med kjerneboringen er å få informasjon om bergmassekvaliteten der ny tunnel skal gå under Otra.

 

Arbeidet vil foretas fra land på østsiden av Otra, og det vil bores på skrått ned til nivået tunnelen vil ligge på (se kart). Bergprøvene som tas opp vil brukes til å vurdere egnethet for utbygging av tunnel i området. Berørte grunneiere er kontaktet.

 

Kontaktperson:

 

Anders Bergum Lauvli

anders.bergum.lauvli@norconsult.com

Tlf: 90665850

Boreriggen plasseres på østsiden av Otra ved Sødal.