E18 Ytre ringvei

Planprosess


Publisert: 20.04.2022

Planen utvides ved Mjåvann industriområde.

Innbyggerdialog

Ytre ringveis digitale kartløsning. Planen utvides ved Mjåvann industriområde.

Nyhet

Måling av vannstand i innsjøer over Ytre ringvei

Publisert: 04.05.2022

I mars ble det satt ut automatisk måleutstyr som skal registrere vannstanden i flere av vannene som ligger over Ytre ringvei. Årsaken er et behov for å få kjennskap til naturlig variasjon i vannstanden og derved bedre kunne ivareta vannforekomstene under anleggsperioden.  

Vannstanden blir målt ved å legge ut instrumenter som gjør automatiske registreringer flere ganger i døgnet. Her ved Vollevannet.

Om prosjektet

Fremdrift

Oppstart
Utarbeide planforslag
Planforslag på høring
Vedtak av bystyret

Ofte stilte spørsmålKontakt

Nyhetsvarsel

Ønsker du å få oppdateringer i saken?

 

Ved å legge igjen din e-postadresse vil du bli varslet ved:

Høringsfrister

Nye dokumenter

Viktige nyheter

Informasjonsfilm

Informasjonsfilmen tar for seg hensikten bak planarbeidet, hvordan planprosessen foregår og hvordan strekningen foreløpig er skissert