Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.


Borerigg på flåte på Otra. Foto: Norconsult AS

Nye Veier startet opp før jul med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Det pågår for tiden grunnundersøkelser ved Dalane og i Otra. For å kartlegge grunnen i Otra gjøres det nå grunnundersøkelser med borerigg fra en flåte. Arbeidet skal etter planen pågå til midten av februar. Berørte grunneiere er kontaktet.

 

Målet med grunnboringene er påvisning av dybde til fjell og type løsmasser for å undersøke muligheten til å legge ny vei i tunnel under Otra. Det skal tas prøver fra åtte ulike delområder i elva, med omtrent 55 boringer totalt (antallet kan justeres).

 

Arbeidet vil foregå fra flåte på vannoverflaten. Flåten har utstyr som raskt suger opp oljesøl om det skulle oppstå en lekkasje, det er lenser rundt flåten og det er daglig kontroll av riggen og slanger. Flåten forankres med moringer/anker, og det bores med et bor på 54 mm. Flåten vil være å se på Otra frem til midten av februar. Det er også aktuelt med oppfølgende undersøkelser utover våren 2021.

 

Det tas fortløpende bilder med undervannsdrone før og etter grunnundersøkelsene i Otra for å kunne dokumentere eventuell påvirkning på elvebunnen.  

 

I forbindelse med oppstart av undersøkelsene i Otra har varierende vannstand og større mengder krypsiv skapt noen utfordringer for gjennomføringen. Bakgrunnen og løsninger for disse utfordringene undersøkes fortløpende.  

 

Krypsiv i Otra januar 2021, Foto: Norconsult AS


Flåten i aksjon på Otra, Foto: Norconsult AS