Sist oppdatert: 08.06.2021

Kan jeg påvirke reguleringsplanen?

Fra det tidspunkt arbeidet med planforslaget starter opp, skal innbyggere, lag og foreninger få informasjon om planforslaget i ulike faser. Vi gjennomfører informasjonsmøter (folkemøter) og dialogmøter med representanter for organisasjoner, virksomheter eller andre som mener seg særlig berørt, i de ulike fasene. Alle skal også ha mulighet til å sende inn innspill og merknader til planarbeidet under høringsperioder. 

 

Første fase er ved varsel om oppstart og når planprogrammet (som kommer før selve planforslaget) legges ut til høring eller offentlig ettersyn. Deretter vil det komme nye høringsperioder ved første- og annengansbehandling av planforslaget. I en høringsperiode skal aktuelle dokumenter og utredninger gjøres tilgjenglig for offentligheten, og direkte berørte parter og myndigheter varsles direkte. Denne varslingen skjer gjennom Digipost/Altinn eller brev. 

 

Innspill eller merkander kan sendes inn gjennom «Innbyggerdialog», via brev eller e-post under høringsperioden. Informasjon om kontakt og innspill/merknader vil følge med varslingsbrev og annonsering. 

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her