Sist oppdatert: 11.12.2020

Kan jeg påvirke reguleringsplanen?

Fra det tidspunkt arbeidet med planforslaget starter opp, skal innbyggere, lag og foreninger få informasjon om planforslaget i ulike faser. Vi gjennomfører informasjonsmøter (folkemøter) og dialogmøter med representanter for organisasjoner, virksomheter eller andre som mener seg særlig berørt, i de ulike fasene. 

 

Første fase er ved varsel om oppstart og når planprogrammet (som kommer før selve planforslaget) legges ut til høring eller offentlig ettersyn. Deretter vil det komme en ny høringsperiode når selve planforslaget offentliggjøres. 

 

Innspill sendes inn gjennom «Innbyggerdialog» som vil tilgjengeliggjøres via denne nettsiden.

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her