Sist oppdatert: 11.01.2024

Hva må jeg betale i bompenger?

Byggingen av E18 Ytre ringvei skal finansieres gjennom a) Statsbudsjettet med de årlige bevilgningene til Nye Veier og b) gjennom bompenger. Innkreving av bompenger starter den dagen veien åpnes.

 

16. februar 2022 vedtok bystyret i Kristiansand en ny bompengeordning som skal være med å finansiere utbyggingen av E18 Ytre ringvei. Det legges opp til to bompengesnitt, ett på strekningen mellom Vige og Dalane, og ett mellom Dalane og Grauthelleren. Det vil være innkreving av automatiske bomstasjoner i begge retninger. Bommene tas bort når veien er nedbetalt eller innen 15 år.

 

Fylkeskommunen må gi garanti for bompenger og det må inngås utbyggingsavtale med Samferdselsdepartementet. Det må komme endelig vedtak i Stortinget om finansiering, og styret i Nye Veier må ha prioritert strekningen for utbygging. Først når dette er bestemt vil man vite med sikkerhet hva satsen for bompenger vil bli. Takstene for bompenger på Ytre ringvei skal være noe lavere en takstene gjennom byen for å stimulere at gjennomfartstrafikk og tungtransport skal velge Ytre ringvei og ikke kjøre gjennom Kristiansand sentrum.

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her