Sist oppdatert: 14.03.2021

Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomhet?

Samfunnsøkonomiske analyser er en metode for å beregne og vurdere fordeler (ofte kalt nytte i beregningene) og ulemper (hovedsakelig kostnader) slik at disse kan vurderes samlet.

 

Noen konsekvenser verdsettes i kroner, f.eks. tidsbesparelse, og andre ikke, f.eks. naturressurser. Derfor består en samfunnsøkonomisk analyse både av konsekvenser som kan verdsettes i kroner, kalt prissatte konsekvenser, og ikke-prissatte konsekvenser.

 

Samfunnsøkonomiske analyser er et viktig element i beregning av effektene av et veiprosjekt. Hensikten er å verdsette effekter i kroner slik at man kan vurdere nytte opp mot kostnader. Slik kan man måle om et veitiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke.

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her