Sist oppdatert: 11.01.2024

Hva er en høring?

Høring er prosessen der det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning (vedtak av reguleringsplan). Den som er særlig berørt av en offentlig beslutning (planforslag), skal høres. Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp.

 

Det er to høringsperioder i en reguleringsplanprosess;

  1. Varsel om oppstart og planprogram på høring/offentlig ettersyn
  2. Høring av planforslag før sluttbehandling og vedtak

 

En høring skal vare i minimum 6 uker. Som nabo vil du motta et brev med informasjon, en  varsling, ved en høringsperiode. For andre interesserte som ikke er direkte berørt vil høringsperioder bli annonsert i lokale aviser, på denne nettsiden, samt på Kristiansand kommune sin nettside.

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her