Sist oppdatert: 15.12.2020

Hva er en planprosess?

Planprosess er en samlebetegnelse på det faglige utredningsarbeidet og medvirkningen som legges for å få en vedtatt plan, i dette tilfellet en detaljreguleringsplan.

 

De viktigste stegene i planprosessen er varsel om oppstart av planarbeid, utarbeidelse av planprogram og utarbeidelse av planforslag. Planprogrammet angir hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

 

Det er muligheter for å komme med innspill til varsel om oppstart, høring av planprogrammet og høring av selve planforslaget. Høringsperiode, frister for innspill og åpne møter blir annonsert på denne nettsiden, i lokalpressen og på Kristiansand kommune sin hjemmeside. 

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her