Sist oppdatert: 06.12.2022

Hvorfor skal det bygges ny vei?

E18 Ytre ringvei skal bygges rundt Kristiansand. Den nye veien skal bidra til at transportkorridoren blir mer effektiv og mindre sårbar. Den skal også avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand. Vige – Volleberg har en trasé mellom Vige og Grauthelleren som hittil ikke er prioritert på grunn av lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet.   

 

I detaljreguleringen skal løsningene fra kommunedelplanen optimaliseres, blant annet med tanke på utbyggingskostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Målet er at E18 Ytre ringvei kan prioriteres for utbygging.  

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her