Sist oppdatert: 11.12.2020

Hva er grunnundersøkelser?

Kunnskap om grunnforholdene er viktig i alle byggeprosesser. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for E39 Ytre ringvei er det nødvendig å gjennomføre undersøkelser av grunnforholdene (blant annet dybde til berg, type løsmasser, lagdeling i grunnen, informasjon om forurenset grunn og bestemmelse av grunnvannstanden).

 

Undersøkelsene foregår delvis ved målinger ute i felt samt ved målinger på jordprøver i geoteknisk laboratorium. Målinger i felt er ofte basert på boringer der en eller annen form for mekanisk boremotstand registreres. Resultatene fra grunnundersøkelser inngår ved vurdering av stabilitet og rasfare, ulike fundamenteringsløsninger og vurderinger av grunnvannsstrømning og forurensingsspredning.

 

Aktuelle grunneiere blir varslet med et eget brev.

 

I reguleringsplanfasen for E39 Ytre ringvei er totalsonderinger aktuelle nå i oppstarten. Undersøkelsene vil bestå av grunnboringer som utføres med en beltegående borerigg. Boreriggen har lengde på ca. 4 m og bredde på ca. 1,7 m. Borehullene har diameter på ca. 6 cm og vil bli tettet umiddelbart etter boring.

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her