Sist oppdatert: 06.12.2022

Hva er grunnundersøkelser?

Kunnskap om grunnforholdene er viktig i alle byggeprosesser. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for E18 Ytre ringvei er det nødvendig å gjennomføre undersøkelser av grunnforholdene (blant annet dybde til berg, type løsmasser, lagdeling i grunnen, informasjon om forurenset grunn og bestemmelse av grunnvannstanden).

 

Resultatene fra grunnundersøkelser inngår ved vurdering av stabilitet og rasfare, ulike fundamenteringsløsninger og vurderinger av grunnvannsstrømning og forurensingsspredning.

 

Aktuelle grunneiere blir varslet med et eget brev.

 

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her