Sist oppdatert: 11.01.2024

Hva er grunnundersøkelser?

Kunnskap om grunnforholdene er viktig i alle byggeprosesser. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for E18 Ytre ringvei er det nødvendig å gjennomføre undersøkelser av grunnforholdene (blant annet dybde til berg, type løsmasser, lagdeling i grunnen, informasjon om forurenset grunn og bestemmelse av grunnvannstanden).

 

Resultatene fra grunnundersøkelser inngår ved vurdering av stabilitet og rasfare, ulike fundamenteringsløsninger og vurderinger av grunnvannsstrømning og forurensingsspredning.

 

I forbindelse med detaljprosjektering vil det gjennomføres supplerende undersøkelser av grunnforholdene. Aktuelle grunneiere blir varslet med et eget brev.

 

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her