Sist oppdatert: 06.12.2022

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der.


Planen består av et plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, og skal blant annet vise a) hvilket areal som trengs til den framtidige veien (veianlegget) og hvordan arealene inntil veien er tenkt brukt og b) utforming av vei med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, tiltak for gående og syklende eller andre tiltak på eller langs veien og områder for deponi og rigg.

For E18 Ytre ringvei skal det utarbeides en detaljregulering. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges enn overordnede kommunedelplaner.

Fikk du svar på spørsmålet?

Så fint - vi er glade for at du fant svaret!
Det beklager vi. Om du ønsker å hjelpe oss med å lage nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under. Behøver du å få svar på spørsmålet ditt må du kontakte oss via e-post.

Kontaktinformasjon finner du her