Velkommen til Åpent folkemøte!

Sist oppdatert: 16.04.2021

Nye Veier inviterer til digitalt folkemøte torsdag 20. mai i forbindelse med varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram.

Med hensyn til smittevern og retningslinjer blir det digitalt folkemøte.

 

I folkemøtet vil representanter fra Nye Veier presentere prosjektet. I denne første høringen vil fokuset være rettet mot planprogrammet og prosessen videre frem mot planforslag.

 

Det vil åpnes for å stille spørsmål skriftlig via chat-funksjon og komme med innspill til planprogrammet. Du kan også sende inn spørsmål på forhånd til nyeveier@ytreringvei.no.

 

Vi minner om at dette er et åpent folkemøte. Vi kommer derfor til å snakke på et generelt nivå og kan ikke svare på spørsmål som angår den enkelte.Det vil bli arrangert åpent folkemøte

Torsdag 20. mai kl 19 – 20:30


 

Link til møtet deles dagen før på nettsiden.

 

Opptak av Åpent folkemøte vil

være tilgjengelig i etterkant.

 

Forslag til planprogram og andre relevante dokumenter

 

Ønsker du å lese planprogrammet og andre relevante plandokumenter i forkant av møtet, finner du det i Planprosess.

 

 

Teknisk informasjon om digitale møter

 

Møtene vil foregå i Microsoft Teams, er åpne for alle og du trenger ingen brukerprofil / innlogging for å delta. Du kan sende inn spørsmål underveis i møtet via chat-funksjon.