Åpen kontordag

Sist oppdatert: 26.05.2021

Det er blitt arrangert åpen kontordag for de som ønsker å snakke med Nye Veier på tomannshånd.

Åpen kontordag ble holdt tirsdag 25. mai i tidsrommet 9 - 12 

 

Personer som ønsket å delta måtte bestille tid på forhånd ved å kontakte Sara Øen

E-post nyeveier@ytreringvei.no

Tlf. 930 35 966

 

Ved bestilling av tid ønsket vi å vite hvem påmeldte er, hvordan/hvor de var berørt og hva de ønsket å diskutere. Denne informasjonen gjordet at vi kunne stille med de riktige fagpersonene til å svare ut spørsmål eller innspill.

Det ble arrangert åpen kontordag

25. mai kl 9 – 12


 

 

 

 

Dersom du er generelt interessert i veiprosjektet, vil det bli gitt grundig informasjon på åpent folkemøte. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i chat.

 

Det ble arrangert Åpent folkemøte

Torsdag 20. mai kl 19 – 20:30

Arrangementer

Åpen kontordag

Det er blitt arrangert åpen kontordag for de som ønsker å snakke med Nye Veier på tomannshånd.

Velkommen til Åpent folkemøte!

Nye Veier inviterte til digitalt folkemøte torsdag 20. mai i forbindelse med varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram.

Dialogmøter med grunneiere og naboer

Det ble i uke 19 og 20 gjennomført dialogmøter for grunneiere i områdene ved Vige, Dalane og Grauthelleren