Reguleringsforslag for Ytre ringvei sendes til førstegangsbehandling før jul

Sist oppdatert: 06.12.2022

I september orienterte Nye Veier formannskapet i Kristiansand kommune om status for Ytre ringvei. Nye Veier planlegger å sende over reguleringsforslaget for strekningen til kommunen før jul. Et endelig vedtak av reguleringsplanen kan være klart sommeren 2023.


Ytre ringvei i tunnel mellom Vige og Grauthelleren

I en pressemelding 30. mai i år varslet Nye Veier at konkurransen for Ytre ringvei utsettes inntil videre, og at prosjektet ikke vil sendes ut i entreprenørmarkedet i år som tidligere annonsert. Det er for tidlig å si noe om oppstartstidspunkt, det viktigste for Nye Veier nå er å få ferdig og vedtatt reguleringsplanen for strekningen.

 

– Fra godkjent plan til entreprenør kan starte bygging vil det normalt gå ett år, men her må vi også ta med at prosjektet skal være finansiert og kan fullføres innenfor de rammene vi har. Dette vet vi trolig mer om neste sommer når reguleringen etter planen vil være ferdig godkjent, sa Benedichte Limmesand Hellestøl i Nye Veier til politikerne i formannskapet. Hellestøl er prosjektutviklingssjef i Nye Veier, med ansvar for blant annet E39-prosjekter og Ytre ringvei.

Ytre ringvei vil redusere kødannelse og kjøretid i rushtid på dagens vei gjennom sentrum av Kristiansand, og sikre omkjøringsmuligheter ved eventuelle trafikkhendelser. I forbindelse med planarbeidet har Ytre ringvei blitt 1 kilometer kortere enn det som lå til grunn i kommunedelplanen. Viktige komponenter i det nye reguleringsforslaget er også flytting av kryss i Vige, kryssing under Otra, minimal eksponering i dagen ved Dalane og kortere dagsone ved Grauthellerheia.